Om forfatterne

"Vores meget forskellige hverdage og perspektiver på kundeoplevelser komplementerer hinanden og har styrket vores lille trio. Det har været berigende for vores skriveproces, vores dialoger og ikke mindst opbygningen af Kundeheltemodellen"

Mogens Bjerre

Associate Professor, PHD

Mogens Bjerre har med sin undervisnings - og forskningsbaggrund og dermed sin analytiske og velfunderede akademiske og praktiske erfaring været med til at bringe de brede og mere akademiske perspektiver ind vores dialoger.

Lars Dessau

Lars Dessau

Director, Dessau Consult and Selected Group Gibraltar

Lars Dessau arbejder til dagligt med formuende kunder i hele verden og er ansvarlig for at sikre gode kundeoplevelser gennem ledelsesfokus og medarbejder.

Christian Sørensen

Commercial Officer, Blenditlearning

Christian Sørensen har igennem mange år arbejdet som både intern og ekstern konsulent og har via sit virke set og oplevet, hvor meget en intern kundefunktion kan understøtte det organisatoriske og ledelsesmæssige arbejde med kundeoplevelser.